Zachráňme tmu

Svetelné znečistenie je svetlo rozptýlené v ovzduší. Je to svetlo vyrobené človekom, umelo pridávané do nočnej krajiny. Svetlo, ktoré nesvieti tam, kam potrebujeme – teda na cestu, ale do oblakov, na hviezdy, do lesa a do okien ľudí, ktorí si potrebujú oddýchnuť.
O svetelnom znečistení, resp. smogu nám prišiel 11.11.2013  prednášať p. RNDr. Pavol Rapavý, riaditeľ Hvezdárne V Rimavskej Sobote.  Zaujímavú a poučnú prednášku  si vypočulo 56 študentov hlavne prvých ročníkov a sexty.
Dozvedeli sme sa napr., že  problematika rušivého svetla zasahuje do mnohých oblastí nášho života, a to veľakrát bez toho, aby sme si to uvedomovali. Počnúc porušením nočného životného prostredia pre živočíchy a rastliny, cez zasahovanie do nášho občianskeho aj súkromného života, negatívne zdravotné vplyvy až po stratu prirodzeného hviezdneho neba nad našimi hlavami. Príroda a rovnako my sami tmu jednoducho potrebujeme. Jej nedostatok sa skôr či neskôr prejaví negatívne. Svietením do nezmyselných a nepotrebných smerov, zbytočne veľkým výkonom zdrojov svetla, nesprávnou konštrukciou a nevhodným umiestnením osvetľovacích telies človek spôsobil, že tmu je dnes treba hľadať! Pán riaditeľ prezentoval aj zaujímavý model správneho a nesprávneho osvetlenia, ktorý zaujal hádam najviac .

Tmavú oblohu si u nás na Slovensku môžeme vychutnať iba v Národnom parku Poloniny, ktorého súčasťou je aj Park tmavej oblohy Poloniny . Park je najtmavším miestom na Slovensku, kde nočná obloha je zachovaná vo svojej prírodnej podobe. Podobných miest je  v našom civilizovanom svete už málo, takže „ Zachráňme  tmu“ kým nie je neskoro.

 PK Človek a príroda / Mgr. Beáta Balciarová

[ngg_images gallery_ids=”34″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]