Vernisáž fotografií našej Radky

Talenty sú všade okolo nás, treba ich iba objaviť.  Umelecká súťaž na počesť Ivana Kraska, ktorú sme aj tento školský rok vyhlásili, jedno také zlaté zrniečko objavila: študentku sexty Radku Činčurovú.
Radka je všestranne nadaná mladá dáma, ktorá sa rozhodla prispieť do súťaže súborom fotografií inšpirovaných veršami Ivana Kraska. Bolo by na škodu, keby tieto nádherné zábery na prírodu okolo Rimavskej Soboty nevidela aj širšia verejnosť.
V spolupráci s Knižnicou Mateja Hrebendu a Základnou umeleckou školou v Rimavskej Sobote sme pripravili pre našu Radku vernisáž jej fotografií.
Deň D nastal 15. marca o 10,00 hodine. Radkine fotografie čakajú na prvých obdivovateľov. Ozývajú sa čisté tóny flauty, ktoré vytvárajú s náladou clivých záberov zaujímavú atmosféru. Niet gymnazistu, ktorý by Radke neželal túto šťastnú chvíľu. Všetci akosi podvedome cítia, že tvorivá aktivita je predsa len niečo iné, ako konzumnosť bežného všedného dňa.
Radku prišla podporiť jej trieda sexta a víťazi gymnaziálnej literárnej, výtvarnej a fotografickej súťaže, z ktorých by mal Ivan Krasko radosť.
Chceli by sme poďakovať ľuďom, ktorí nám pomohli túto milú akciu pripraviť –  pani Bc. Hriňovej a jej kolegyniam z Knižnice Mateja Hrebendu. Ďakujeme aj pedagógom ZUŠ a ŠPŠ Mgr. Lackovi, Mgr. Čarnokej  a Bc. Pákovej a ich šikovným účinkujúcim za nezabudnuteľnú atmosféru piatkového dopoludnia.
Informácie o akcii nájdete aj TU.

Marta Hlušíková

Niekoľko Radkiných fotografií nájdete v galérii.