Vyhodnotenie projektu

Dňa 26.4.2017 sme uskutočnili prvú prednášku v rámci projektu Tajný život mesta. Konala sa v budove Ekorelaxu v Rimavskej Sobote pre žiakov 7. ročníka ZŠ P.K. Hostinského. Žiakom sme prezentovali Biodiverzitu a pripravili sme im aktivity. Medzi aktivity patrila poznávačka a využitie rastlín v našom okolí, ktoré sme natrhali v okolí našej školy, vytvorili sme rôzne tajničky či osemsmerovky, pripravili sme pracovné listy: krajina ako domov a významy ekosystémov. Žiaci sa naučili niečo nové a veríme, že sa im naša prezentácia páčila.
4.5. 2017 sme náš projekt prezentovali pred žiakmi 1. ročníka na Gymnáziu Ivana Kraska. Aj keď  sú to stredoškoláci, naučili sa niečo nové o rastlinách v našom okolí.
Dňa 15. 5. 2017 sme od našej pani riaditeľky dostali tričká, ktoré sme si navrhli a dali vyrobiť s logom Plantnet a s naším sloganom – „Neseď doma ako knedľa a objav prírodu, čo je hneď vedľa.“
23.5.2017 sme opäť zavítali na ZŠ no tento raz na ZŠ Š.M. Daxnera k žiakom 4. ročníka. Bola to pre nás výzva, keďže skupina bola mladšia ako tie pred ňou. Skupine sme to priblížili viac hravou formou a namiesto prezentácie sme s nimi robili rôzne aktivity ako sú tajničky a osemsmerovky, hrali sme pexeso a rôzne iné hry.
O pár dní na to, čiže 26.5.2017 sme navštívili opäť žiakov 4. ročníka ZŠ P. Dobšinského. Projekt Tajný život mesta sme im tiež priblížili hravou formou, rovnako ako žiakom na predchádzajúcej škole.
Dňa 2.6.2017 sa na našej škole konala športová akcia, ktorej súčasťou boli aj tvorivé dielne. Jednou z nich sme boli aj my. Žiakom Gymnázia sme teda priblížili, o čo ide, a zároveň sme im taktiež dali výzvu na to, aby nám posielali fotky rastlín tak, ako sme vyzvali aj žiakov iných škôl. Termín ktorého sme sa najviac obávali bol 5.6.2017, naša reportáž do televízie Rimava. Aj keď sme sa najskôr báli, všetko dopadlo podľa predstáv. Zúčastnili sa na nej aj žiaci Prímy a 1.B triedy. Tiež sme pre žiakov pripravili zábavnú anketu. Žiakov sme sa pýtali rôzne otázky, ktoré nám zodpovedali a ktoré sme zostrihali do videa. Naše články a aktivity boli časovo postupne zverejňované aj na facebookovej stránke Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota, ale taktiež aj na našej vytvorenej stránke s názvom Plantnet Gymnázium Ivana Kraska.

Nikoleta Széplakyová – I.B
FOTOGALÉRIA