Vyhlásenie literárnej súťaže – 5. ročník

Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote s cieľom uctiť si pamiatku Ivana Kraska, po ktorom nesie meno,
vyhlasuje  5. ročník školskej literárnej súťaže v nasledovných kategóriách:

  • poézia (1 – 3 básne)
  • próza (v rozsahu 1 – 3 strany)
  • fotografie inšpirované Kraskovou poéziou (max. 3)
  • výtvarné práce inšpirované Kraskovou poéziou (max. 3)

Súťaží sa v dvoch kategóriách: mladší a starší žiaci

PODMIENKY:

  1. Termín odovzdania : 15. február 2014;
  2. Práce odovzdať trojmo v Gymnáziu Ivana Kraska v kabinete SJL PhDr. N. Stanovej;
  3. Vyhlásenie výsledkov prebehne v marci na slávnostnom Dopoludní s Ivanom Kraskom;