Výborní angličtinári a nemčinári

Počas uplynulých dní hostila naša škola víťazov školských kôl Olympiády v anglickom jazyku.  15 súťažiaci z deviatich škôl z celého okresu zaradení do štyroch kategórii riešili úlohy na čítanie a počúvanie s porozumením, test na gramatiku a lexiku, predviedli svoje jazykové zručnosti v rozprávaní a v príbehu k obrázku. Najlepším angličtinárom v kategórii 2A je náš žiak Andrik Máté (2.B).

O týždeň neskôr sa na našej škole konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažiacich, víťazov školských kôl, prišlo 7. Rovnako ako angličtinári, aj oni riešili podobné úlohy a odborné komisie posúdili ich písomný a ústny prejav v nemeckom jazyku. Dve z troch kategórií vyhrali naši žiaci Erik Káka (2.A)Gabriel Árvai (4.B).

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a keďže si prvým miestom vybojovali miestenku v krajskom kole, držíme im palce v ďalšom boji.

Ďakujeme kolegom za prípravu žiakov, skúšanie v odborných komisiách, ako aj príjemné stretnutie v našej škole.

               PaedDr. Miriam Szántóová