Víťazstvo v okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku

Okresné kolo 6. ročníka Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre v kategórii C  vyhrala naša gymnazistka – Michaela Bartóková (kvarta). Odbornú porotu presvedčila, že má spomedzi všetkých súťažiacich najlepšie  teoretické vedomosti a komunikačné zručnosti vo svojom materinskom jazyku.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Foto: relax.webnode.sk