Víťazstvo v geografickej olympiáde

Dôkazom toho, že nám nie je ľahostajné podporovanie talentovaných žiakov, je aj práca so žiakmi na predmetoch, ktoré majú jednohodinovú týždennú časovú dotáciu. Takýmto predmetom je aj geografia. Žiakom, ktorí o ňu majú záujem, je určená postupová súťaž Geografická olympiáda. Jej cieľom je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, praktických zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny.
6. februára 2014 sa v CVČ Relax uskutočnilo  okresné kolo 42. ročníka  Geografickej olympiády pre žiakov základných škôl a paralelných ročníkov osemročných gymnázií v rôznych kategóriách. V kategórii G, kde súťažilo 11 súťažiacich, zvíťazil náš žiak – Igor Paľovský (sekunda). Víťazstvom si vybojoval postup do krajského kola.

Igor, blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.