Víťazstvo družstva chlapcov v cezpoľnom behu

Dňa 30. 09. 2015 sa v areáli ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote uskutočnilo Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. V kategórii žiakov stredných škôl sa naši chlapci René Lecső (II.A), Andrej Poljak (sexta) a Daniel Rapčan (II.B) umiestnili na 1. mieste a postúpili do krajského kola.

Družstvo dievčat v zložení Kristína Repková (I.A), Kristína Čintalanová (I.B) a Veronika Bolhová (II.B) osadilo 3. miesto. Kristína Čintalanová postúpila v kategórii žiačok ZŠ do krajského kola.

Srdečne blahoželáme a v utorok držíme palce!