Vernisáž výstavy Ja a Rusko

Dňa 12. apríla 2016 sa na našej škole konala zaujímavá akcia – Vernisáž výstavy Ja a Rusko. Ide o výstavu najlepších fotografií, ktoré urobili turisti v Rusku a poskytli ich Veľvyslanectvu Ruskej federácie v rámci fotografickej súťaže. Výstavu zorganizovali Slovensko-ruská spoločnosť – Klub Arbat Rimavská Sobota, GMOS Rimavská Sobota a Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota.
Otvorenia výstavy sa zúčastnil aj kultúrny atašé Ruskej republiky na Slovensku pán Vladislav Kulikov s tajomníkom veľvyslanectva. Školu poctili svojou návštevou aj predstavitelia samosprávy a kultúrnych inštitúcií z mesta, ktorí prijali pozvanie Slovensko-ruskej spoločnosi – Klub Arbat Rimavská Sobota. Pán Vladislav Kulikov diskutoval s vyučujúcimi ruského jazyka na našej škole o podpore výučby ruského jazyka a o ďalšej spolupráci medzi Veľvyslanectvom Ruskej federácie a Gymnáziom Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. Slávnostnú chvíľu umocnilo aj vystúpenie žiačok ZUŠ v Rimavskej Sobote, ktoré zaspievali niekoľko ruských piesní a hra akordeonistu M. Nosáľa /III.A/.
Výstava je v priestoroch školy sprístupnená verejnosti do konca apríla.