Veľvyslanec Indickej republiky na našej škole

V rámci projektu Prinesieme svet do školy sa 25.11.2011 uskutočnilo stretnutie študentov Gymnázia Ivana Kraska s veľvyslancom Indickej republiky na Slovensku. Jeho excelencia Rajiva Misra prišiel diskutovať o neliehavej potrebe dialógu v dnešnom svete plnom násilia.

Diskusiu moderovala šéfredaktorka The Slovak Spectator, jediného po anglicky písaného týždenníka vydávaného na Slovensku, Beata Balogová. Okrem ústrednej témy sa študenti mali možnosť dozvedieť aj zaujímavosti o tejto exotickej krajine, o možnostiach štúdia v nej, o Indii ako turistickej destinácii a o práci veľvyslanca, keďže niekoľkí študenti majú ambície uplatniť sa v diplomacii.

Pán veľvyslanec spolu s vydavateľom The Slovak Spectator  Jánom Pallom a reprezentantmi distribútora anglickej literatúry Sugarbooks  Erikou Varechovou  a Jánom Majerčíkom odmenili 10 študentov, ktorí  zaslali eseje na tému Dialóg namiesto násilia vecnými darmi a stretli sa s nimi v neformálnom dialógu v zborovni školy. Tu krátko vystúpili študenti školy a členovia folklórneho súboru Háj s ukážkami ľudových piesní a tancov.

Študentka oktávy Leila Miri priblížila hosťom históriu našej školy od jej počiatkov, ako nižšej latinskej školy a využila prítomnosť lokálnych médií, aby občanom mesta priblížila osobnosť veľvyslanca a urobila s ním krátke interview, ktoré budete mať možnosť zhliadnuť v lokálnej televízii.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto podujatí podieľali, Mgr. Jánovi Čemanovi a študentom Gymnázia Ivana Kraska, osobitne Leile Miri, Matejovi Kovalančíkovi z 2.B za fotodokumentáciu, za technické zabezpečenie podujatia Mgr. Zoltánovi Pecsókovi a žiakom Marekovi Polívkovi a Richardovi Václavíkovi z 1.A a Jakubovi Hlinkovi zo sexty. Ďalej patrí naša vďaka FS Háj a Mgr. Mirke Szántóovej za nezabudnuteľný umelecký zážitok, kvetinárstvu Tillandsia – S. Boršovi za kvetinové dary, spoločnosti Lamata a pani M.Bolykyovej za prenájom a prípravu priestorov a  Meštianskemu domu – Ing. P. Gulikovi.

V neposlednom rade chceme poďakovať všetkým pedagógom Gymnázia, ktorí sa podujatia síce nezúčastnili, ale prispeli projektovou prácou k príprave tohto podujatia a všetkým tým, ktorí učili a zastupovali  a umožnili teda, že sa toto podujatie mohlo uskutočniť. Srdečná vďaka.

                                                                        PhDr. Marianna Boršová