Úspešný 5.ročník Literárnej a výtvarnej súťaže Ivana Kraska

Streda 26.marca bola na Gymnáziu Ivana Kraska iná než bývajú všedné dni.  Hudba a umelecké slovo dominovali podujatiu odohrávajúcemu sa  v jedálni gymnázia. Asi stovka žiakov, pre ktorých literatúra (ba aj poézia!) nie je neznámym pojmom, so záujmom sledovala vyhlásenie výsledkov 5.ročníka Literárnej a výtvarnej súťaže a následný umelecký program.
Predseda hodnotiacej poroty Dr. Ľubomír Šárik vyhodnotil úroveň súťaže, pričom vystihol podstatné: nerozhoduje kvantita, ale kvalita. S potešením konštatoval, že do literatúry stále „prúdi nová krv“. Potešiteľné je aj to, že v tomto ročníku sa do súťaže zapojili – a veľmi úspešne – aj žiaci iných škôl (OA –KA Rimavská Sobota, Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti a SOŠ v Hnúšti).
Súťažilo sa v tradičných kategóriách – poézia, próza, kresba a fotografia. V poézii a v próze pritom v dvoch vekových podkategóriách – mladší žiaci (nižšie triedy gymnázia, resp. 2.stupeň ZŠ)  a starší žiaci (stredoškoláci). Najväčšiu mieru tvorivosti ukázali  a ako najúspešnejší boli vyhodnotení nasledovní súťažiaci:

Poézia
1. Júlia Sirotiaková / Anna Darabošová
2. Viktória Gyürkeová / Erik Šatara
3. Igor Paľovský / Radka Slabejová a Erika Stopková

Próza
1. Zuzka Ďuricová / Dominika Štoberová
2. Igor   Paľovský  / Kristína Tommová
3.  Lea Antalová  / Radka Činčurová

Kresba
1. Natália Hanusová
2. Michal Repka
3. Annamária  Svinčiaková

Fotografia
čestné uznanie získal Ivan Lupták

Úryvky z víťazných prác si diváci mohli vypočuť v podaní žiakov gymnázia alebo priamo z úst autoriek.
Na vyhlásenie výsledkov bezprostredne nadviazal literárno-hudobný program zostavený z veršov básnika slovenskej moderny Ivana Kraska. Precítené verše aj podmanivá hudba našli u publika vrelý ohlas vyjadrený srdečným aplauzom. Recitátori Zuzka Ďuricová, Miška Bartóková, Janka Čipková, Filip Miháľ, Miška Baboľová, Dominika Štoberová a Radka Činčurová, ako aj muzikanti Marián Nosáľ, Adam Kovalčík, Michal Antal a Marcel Klamárik získali zaslúžené uznanie spolužiakov. Posledne menovaný zhudobnil báseň Ivana Kraska „Ó, pozdná“ a spolu s Lenkou Ilčíkovou ju zaspievali v rámci poetického pásma. Zostavovateľka programu PhDr. Nadežda Stanová v závere srdečne poďakovala všetkým účinkujúcim, vyjadrila nádej, že diváci zažili s nimi príjemné chvíle a že o rok sa všetci stretnú pri 6.ročníku súťaže znova.

           PhDr. Nadežda Stanová