Úspešní žiaci aj v geografii

Dňa 24. marca 2017 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády kategórie Z v Banskej Bystrici. Súťaž organizuje CVČ  JUNIOR. Na vedomostnej súťaži sa zúčastnilo 64 žiakov. Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium reprezentovali žiaci: Martin Vargic a Martin Žingor z III..A triedy, Peter Fehér zo IV.C tiedy a Dominik Melich z II.B tiedy.

Naši žiaci sa umiestnili na popredných miestach: Martin Vargic obsadil 6.miesto, Martin Žingor 10.miesto a úspešný riešiteľ bol aj Peter Fehér. V náročnej súťaži sa hodnotila správnosť odpovedí ale dôležitým faktorom bol aj časový limit, takže o poradí úspešnosti rozhodlo iba niekoľko sekúnd. Chlapcom gratulujeme a želáme im naďalej veľa úspechov v štúdiu na našom gymnáziu.

PaedDr. J. Ferenczová