Úspešní chemici

V dňoch 22. a 23.marca 2017 sa konalo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii A a B ,  ktorej sme  sa zúčastnili  aj my. V prakticko-teoretickej časti A -kategórie súťažil Martin Vargic (III.A). V prakticko-teoretickej časti B –kategórie súťažili Marian Precner (II.A) a Petra Nôtová (II.A) a v projektovej časti  Nikoleta Széplakyová (I.B). Na základe dostatočného počtu bodov sme sa s Mariánom obaja umiestnili na 2.mieste, a tak vybojovali postup do celoštátneho kola.

Celoštátne kolo sa uskutočnilo v Košiciach od 26. do 30. apríla 2017. Síce sme sa neumiestnili na prvých troch miestach ,no boli sme úspešní riešitelia a získali sme mnoho skúseností ktoré budeme môcť aplikovať v budúcnosti.

Za kvalitnú prípravu na olympiádu, čas a ochotu by som sa úprimne chcela poďakovať pani profesorke RNDr. Ivici Móricovej.

Týmto spôsobom by som taktiež chcela osobne poďakovať mojej pani profesorke triednej Mgr. Ľudmile Berackovej za podporu a pomoc pri písaní projektovej práce.
Nikoleta Széplakyová (I.B)