Úspešná Zuzka

Zuzana Ďuricová, žiačka SEXTY úspešne reprezentovala našu školu na XI. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe „Literárny Lučenec.“ Tento ročník bol venovaný 150. výročiu narodenia spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Spomedzi 153 súťažiacich a 313-tich prác získala v druhej kategórii próza prvé miesto. Na Radnici v Lučenci si z rúk odbornej poroty prevzala toto ocenenie. K víťazstvu blahoželáme a želáme jej veľa dobrých nápadov a ostré pero pri písaní ďalších prác.