Úspešná reprezentácia školy a okresu na Olympiáde v ruskom jazyku

V pondelok 25.3.2019 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali 3 žiaci a v silnej konkurencii sa umiestnili nasledovne:
V kategórii B2 získala Pavlína Slaninová 2. miesto,
v kategórii B1 sa Rebeka Vargová umiestnila na 4. mieste /od 3. miesta ju delil 1 bod/
a v kategórii A1 obsadil Vratko Mančuška 5. miesto /od 3. miesta ho delili len 2 body/.
Žiakov pripravovala Mgr. Beracková.
Všetkým úspešným ruštinárom ďakujeme za reprezentáciu školy!