Uspeli sme v súťaži prvej pomoci

V rámci osláv Dní mesta aj tento rok organizoval Slovenský Červený kríž zdravotnícku súťaž družstiev prvej pomoci, na ktorej sa zúčastnili naši žiaci.

     Žiaci stredných škôl nášho okresu si tak mohli overiť svoje vedomosti z odboru prvej pomoci. Súťažilo mnoho družstiev z Rimavskej Soboty, Hnúšte a Tisovca, ktoré preukázali svoje vedomosti o histórii ČK, z prvej pomoci a kardiopulmonárnej resuscitácie. Súťažiaci ošetrovali zranenia ako napr.: pneumotorax, zlomeninu ramennej kosti, otvorenú zlomeninu dolnej končatiny, sklo v ruke a popáleninu. Z našej školy sa zúčastnili dve družstvá, ktoré obsadili obe čelné miesta:

 1. miesto obsadilo družstvo v zložení Michaela Fiľová (kapitánka družstva), Dáša Ňuňuková, Ivana Václavíková, Daniela Odelgová, Viktória Guliková a Evelína Kovácsová.

 2. miesto obsadilo družstvo v zložení Zuzana Janoštiaková (kapitánka družstva), Laura Kovácsová, Petra Dragijská, Barbora Vrbiňáková, Dávid Kováč a Nikoleta Táčiková.

 V znalostiach prvej pomoci tento rok nezaostávali ani mladšie žiačky nášho gymnázia. Zúčastnili sa súťaže Hliadok mladých zdravotníkov, kde uspeli a obsadili 2. miesto. Po náročnej príprave a súťaži, v ktorej čelili ťažkým zraneniam, napokon uspeli. Členkami družstva boli Renáta Lásová (kapitánka družstva), Laura Kaličiaková, Saskia Ostrihoňová, Patrícia Vinarčíková, Stanka Hriňová a Simona Szőllősiová.

 Všetkým žiakom gratulujeme a o rok im opäť budeme držať palce.

 Zuzana Feketeová, IV.B