Úspech v súťaži finančnej gramotnosti

Žiaci Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota sa v stredu 7. novembra 2018 zúčastnili jesennej konferencie Finančná gramotnosť vo Zvolene. Súťažný tím bol zložený zo žiakov tretieho a siedmeho ročníka – Chiara Gubalová, Dominika Kovácsová, Igor Paľovský a Matthias Kasar. Naši gymnazisti získali na konferencii 2. miesto v konkurencii deviatich tímov z celého Banskobystrického samosprávneho kraja. Odbornú porotu zaujali prezentáciou toho, čo robia v škole v rámci mimoškolských aktivít. Bola to najmä myšlienka projektu – rovesníckym vyučovaním sprostredkovať  vedomosti a zručnosti tým, ktorí sa po dosiahnutí dospelosti ťažšie zaraďujú do bežného života, často podľahnú reklame, zadĺžia sa, nevedia so svojimi zverenými peniazmi dobre hospodáriť.

„Na hodinách Občianskej náuky sa venujeme ekonomike, aby to vzdelávanie bolo trochu pestrejšie, vymyslela som pre mojich žiakov projekt – Finančný denník. Poznám svojich žiakov a viem, že sa im nechce počúvať dookola len nudné fakty a neosobné prednášky týkajúce sa financií, preto som v spolupráci s pani riaditeľkou Detského domova v Rimavskej Sobote Mgr. Erikou Gavurovou a psychologičkou Mgr. Miroslavou Šimonovou dohodla stretnutie našich žiakov s ich rovesníkmi z detského domova. To ostatné už bolo na nich,“ vysvetlila nápad s finančným denníkom pani riaditeľka Miriam Szántóová.

Študenti, ktorí celý projekt pripravili a zrealizovali, chceli pomôcť deťom, ktoré to v živote nemajú ľahké a vložili do toho nie len kus seba, ale aj nádych láskavosti, a hlavne svoje srdcia. Počas prípravy im desiati gymnazisti vyrobili pracovné listy s úlohami z bežné života zameranými na financie. V rámci svojho voľného času spolu zorganizovali dve stretnutia, kde si zostavené úlohy prechádzali, počítali výdavky, náklady, úroky, … aby ukázali deťom z detského domova, ako treba s peniazmi nakladať a na čo si pri investovaní majú dávať pozor. Počas neformálnych rozhovorov sa navzájom lepšie spoznali a vymenili si názory na život. Bola to pre nich vzájomná pomoc. Pretože to, čo študenti Gymnázia Ivana Kraska už dávno vedia, dokázali posunúť ďalej, a tým poučili deti z detských domovov, ako sa vyvarovať nebezpečenstvám týkajúcich sa peňazí. Jedna vec bola dať do celého projektu srdce, pomôcť a poradiť, no to, čo deti z detských domovov venovali študentom, je niečo, čo im zostane navždy. Prispeli k ich osobnému rozvoju, a hlavne im dali chrobáka do hlavy, že nie všetky veci, ktoré sú bežné pre nich, sú bežné pre všetkých, a preto by si ich mali viac vážiť.

Za prezentáciu tohto projektu na konferencii Heuréky vo Zvolene boli žiaci odbornou porotou veľmi pochválení, získali vecné ceny, 150 eur na nákup učebných pomôcok a možnosť zúčastniť sa jednodňového výletu do Viedne. Gymnazisti sa však rozhodli prenechať túto možnosť deťom z detského domova, a tak na výlet do Viedne pocestujú aj oni. Aj toto gesto je dôkazom toho, že projekt naplnil zamýšľaný cieľ, spojiť dva svety, suché financie a srdce ochotné pomáhať.

Projekt finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne a firma RSnet.

„Touto cestou by sme sa veľmi radi poďakovali pani riaditeľke Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota PaedDr. Miriam Szántóovej za to, že nám dala možnosť pracovať na danom projekte, pani riaditeľke Detského domova v Rimavskej Sobote za ochotnú spoluprácu a taktiež deťom, ktoré s nami strávili svoj voľný čas a tým pomohli nie len sebe, ale aj nám,“ povedala na záver účastníčka projektu Dominika Kovácsová z III.B.

Dominika Kovácsová, žiačka III.B Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota