Úspech v regionálnom kole

Dňa 10. apríla 2018  sa uskutočnil 64. ročník regionálneho kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Za našu školu sa jej zúčastnili Natália Wereszká, ktorá sa v prednese prózy v II. kategórii umiestnila na 2. mieste.  IV. kategóriu v prednese prózy  reprezentovala Zuzana Ďuricová, ktorá sa v rámci svojej kategórie umiestnila na  I. mieste s postupom na krajské kolo do Banskej Bystrice. V silnej  konkurencii v III. Kategórii skončili s ďakovnými diplommi skončili Tereza Nemcová a Vratko Mančuška.