Úspech v Gemer Nation

Študentky III.B triedy Miroslava CipóováSimona Útisová zvíťazili v Olympiáde spoločenskej hry Gemer Nation, ktorú organizovala Agentúra pre rozvoj Gemera v rámci realizácie projektu SpozNáš MAS Malohont v spoločenskej sále MsKs v Hnúšti. Poďakovanie patrí nielen víťazom, orgnizátorom súťaže, ale aj A. Linduškovi a D. Herkovi, ktorí pomáhali počas prípravy.

 Blahoželáme