Úspech našich žiakov v geografickej súťaži

Žiaci Sexty  Igor PaľovskýMatthias Kasar vyhrali prvé miesto v 12.kole geografickej súťaže Zemeznalec. Súťaž pozostáva  z desiatich otázok a úloh, ktoré sú pripravené tak, aby žiaci preukázali nielen vedomosti , ale aj zručnosti.
Žiaci Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium boli ohodnotení aj knižnou publikáciou, ako ináč s geografickou tematikou.
Chlapcom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri nasledujúcich kolách súťaže.

PaedDr.Judita Ferenczová