Úspech na dejepisnej olympiáde

14. februára 2020 sa v CVČ Relax stretli priaznivci histórie , ktorí si otestovali svoje vedomosti o vedeckej, politickej a vojenskej práci Milana Rastislava Štefánika v dejepisných testoch. Rok 2019 bol vládou Slovenskej republiky vyhlásený za rok Milana R. Štefánika a to si môžu o školskom roku 2019/2020 povedať aj naše historické hlavičky Riško Rubint a Zojka Šaminová zo sekundy, ktoré sa od septembra pripravovali na dejepisnú olympiádu štúdiom života našej významnej osobnosti národných dejín. A veruže sa im intenzívna príprava vo vedomostnom boji vyplatila. Vyhrať takýto boj nie je skutočne jednoduché, veď vyhrať museli hlavne sami nad sebou a popritom bodovo prekonať svojich ročníkových súkmeňovcov. Príprava pozostávala zo štúdia knihy od Jána Juríčeka, učebnice dejepisu a regionálnych dejín. Nebolo toho veru málo. Teší nás, že Zojka opäť úspešne reprezentovala našu školu a umiestnila sa na 3. mieste.  Riško bol v súťaži nováčikom a nedal sa zahanbiť. Svojimi vedomosťami o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi je najlepším v okrese v kategórií E. Získal I. miesto a našu školu bude 25. marca reprezentovať v krajskom kole. Držíme mu palce