Učili sme sa zvládnuť šmyk

Tento týždeň prebieha na stredných školách v Rimavskej škole projekt zameraný na bezpečnosť cestnej premávky, v rámci ktorého mali žiaci štvrtých ročníkov (šoféri a šoférky) jedinečnú možnosť vyskúšať si školu šmyku za odbornej asistencie dopravného experta Jána Bazovského.
Špeciálne zariadenie na vozidle umožnilo simulovať šmyk, pretočenie celého auta v zákrutách ako na klzkom povrchu, a vodiči tak mohli získať zručnosti na zvládanie krízových situácii, s ktorými sa každý z nich vo svojej praxi chtiac – nechtiac určite stretne. Úprimne musím priznať, že dievčatám – vodičkám – to išlo lepšie. Praktickému preskúšaniu predchádzal teoretický výcvik deň predtým. Žiaci absolvujú aj kurz prvej pomoci a keď to zvládnu, dostanú v piatok 28.9.2019 osvedčenia o absolvovaní školy šmyku.

         Mgr. Miroslav Lajgút