Účelové cvičenia v jesennej prírode

Plánované jesenné účelové cvičenia Ochrany života a zdraviaPohyb a pobyt v prírode pre nižšie ročníky osemročného gymnázia a pre žiakov všetkých prvých tried sa túto jeseň konali v krásnej prírode. Keďže nám počasie mimoriadne prialo, poprosili sme Radu rodičov o finančný príspevok na autobus a umožnili sme našim žiakom absolvovať túto akciu na Muránskej planine a mladším žiakom nenáročnejšiu túru v národnej prírodnej rezervácii Šomoška.

Cieľom cvičenia bolo najmä poznávanie prírody, zásad pobytu v nej a spôsobov jej ochrany, ako aj poznávanie chránených rastlín a živočíchov.

Na Šomoške sa žiaci tried sekunda a tercia oboznámili s prírodnými útvarmi, ktoré boli v roku 1954 vyhlásené za chránené prírodné výtvory, na ich vrchole stojí gotický hrad Šomoška postavený z bazaltových kvádrov.

Ďakujeme Rade rodičov za ústretovosť pri poskytnutí financií potrebných na dopravu a učiteľom telesnej výchovy za realizáciu tejto akcie.

         PaedDr. Miriam Szántóová

[ngg_images gallery_ids=”30″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

[ngg_images gallery_ids=”31″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]