Top matematikár Mátyás

Mátyás Pelle, žiak I.C triedy nášho gymnázia sa v uplynulých dňoch zúčastnil viacerých matematických súťaží,  na ktorých dosiahol krásne výsledky. Na súťaži XXXVIII. Felvidéki Magyar Matematika Verseny, určenej žiakom s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku, obsadil druhé miesto a vybojoval si miestenku na medzinárodnú súťaž v Rumunsku.
Krátko na to vyhral matematickú súťaž Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Jeho spolužiačka Csila Nagypálová obsadila na tejto súťaži krásne tretie miesto.

A to ešte zďaleka nebolo všetko. Ako jeden z mála sa Mátyás podujal aj na riešenie náročnej matematickej olympiády.  Januárové školské kolo vyriešil na 100%, nestratil ani jediný bod a o pár dní si svoje vedomosti preverí v krajskom kole.

Sme na Teba hrdí a držíme palce v ďalších súťažiach!

 Mgr. Ildikó Csernoková

Doplnené:

V krajskom kole matematickej olympiády sa umiestnil na veľmi peknom druhom mieste.

Srdečne blahoželáme.

Matyas
Mátyas Pelle