Timravina studnička 2019

Hlbšie poznanie slovenskej literatúry, objavovanie krásy umeleckého slova a popularizácia pôvodnej slovenskej tvorby sú hlavným cieľom a poslaním súťaže v prednese pôvodnej slovenskej tvorby Timravina studnička.  V okresnom kolo, ktoré sa uskutočnilo 29.10.2019  v CVČ Relax Rimavská Sobota, nás reprezentovala žiačka tercie Natália Werezská s textom Jána Bodeneka „Ivkova biela mať“. V III. kategórii sa umiestnila na krásnom I. mieste.

Prvé miesto sa pre ňu stalo vstupenkou do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2019 v Lučenci.

Blahoželáme a držíme palce.