Terciáni žali úspechy v matematike

CVČ Relax v Rimavskej Sobote usporiadalo v dňoch 18. a  19. marca 2014 vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Rimavskej Sobote obvodné kolo Matematickej pytagoriády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v kategóriách P3 –  P8. Pedagógovia našej školy v snahe podporiť talentovaných žiakov pristupujú k ich príprave na súťaže veľmi svedomito, dôkazom čoho je aj krásne umiestnenie na obvodnom kole pytagoriády.

Jakub Šmidt obsadil vo svojej vekovej kategórii prvé miesto Filip Miháľ sa delil s ďalším súťažiacim o druhé a tretie miesto.  V ich kategórii súťažilo 43 súťažiacich, z toho 8 boli úspešní.

Chlapcom k dosiahnutému úspechu srdečne gratulujeme!

Foto: CVČ Relax

pytagoriáda