Svetový deň výživy

Zdravá výživa – často opakované slovo. Málokto by vedel povedať, čo presne pod tým rozumieť. A väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravá výživa však môže rozhodnúť o našom zdraví, či chorobe.
Telesnému a duševnému zdraviu boli venované série aktivít, ktoré sa uskutočnili na Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium v rámci Svetového dňa výživy. O tom, že zdravá strava neznamená len kvalitné jedlo pre svaly, ale aj výživu pre mozog, ako ovplyvniť správnu funkciu mozgu  – stravou v dobrom i zlom, nás vo svojich prezentáciách a zaujímavých aktivitách  informovali a poučili Barborka Durdjaková z I.B  a Nikoleta Széplakyová II.B triedy.
V triede Príma sme si naplánovali správny výživný tanier a vyskladali správnu potravinovú pyramídu, Sekunda po Barborkinej prednáške o zdravom životnom štýle navrhla motivačné plagáty. Tercia a Kvarta si vypočula malý výskum staršej spolužiačky Nikolety o tom, aké škodlivé je piť sladené nápoje a aké sú ich následky pre náš chrup a organizmus.
Na škole preferujeme rovesnícke vyučovanie, starší žiaci, ktorí sa téme zdravého životného štýlu dlhodobo venujú, prezentujú svoj výskum a jeho výsledky mladším žiakom a pripravia im veľmi zaujímavé aktivity. Je to pridaná hodnota vyučovania, ktorá je obohacujúce tak pre mladších žiakov ako aj pre „autorov“ workshopov.
Žiaci z III..B nainštalovali výstavku, kde sa na plagátoch  píše o nástrahách zlej životosprávy, či poruchách príjmu potravy ako sú obezita, bulímia, anorexia. Prichystali aj výživný ovocný šalát, ktorý sa cez veľkú prestávku ochutnával.

Mgr. Beáta Balciarová