Svetový deň vody

19. marca 2015 sme si pripomenuli Svetový deň vody aj my na škole. Mgr. Beáta Balciarová a Bc. Janka Liptáková si pre nás pripravili prezentáciu, film, kvíz a ďalšie zaujímavé aktivity, pomocou ktorých sme si priblížili základné informácie o tejto vzácnej tekutine a upriamili pozornosť žiakov na jej význam pre človeka a pre život na Zemi. Súčasťou „modrého dňa“ bola aj spolupráca s našimi mladšími spolužiakmi z prímy a tercie, s ktorými sme tvorili zmiešané družstvá a robili rôzne aktivity. Na záver sme si aktivity vyhodnotili a urobili vo vestibule školy pútač.

Hodnotenie dňa z pohľadu niektorých mojich spolužiakov :

Claudia Lakatošová (kvarta) : „ Dnešný deň mi pripomenul, aká je voda pre život dôležitá. Niektoré informácie, ktoré sme sa dozvedeli boli nové, ale niektoré som už vedela. Po prezentácii sme sa rozdelili do skupín a vypĺňali sme kvíz. Každá skupina si vymyslela vlastný názov. Na konci bolo vyhodnotenie a kvíz dopadol veľmi dobre. Potešilo ma, že sme vyhrali, volali sme sa „Vodné víly“.

Ema Uhrinová (kvarta): „Po prezentácii sme robili kvíz, v ktorom sme mali vymyslieť básničku, napísať pesničku, kde sa spomína slovo „voda“ …“ Družstvo „Kvapky“.

VODA
Voda, to je vzácna vec, vie to každý cicavec. Odmalička vodu piješ, pred nami to veru neskryješ. K životu ju potrebuješ, na veľa vecí využiješ. Voda, tá ti život dáva, potrebuje ju aj tráva.

Dominik Delič (kvarta): „Dnes sme zažili aj zaujímavý aj poučný deň. Rozprávali sme sa o vode a o prírode. Bolo tam niečo z fyziky, chémie, biológie a geografie. Na kvíze sme zhrnuli všetko o čom sme sa cez deň rozprávali.“

Myslím si, že takýto spoločne prežitý deň s mladšími spolužiakmi bol pre všetkých poučný, zaujímavý a už sa tešíme na budúce aktivity.

                               Frederika Lodová (kvarta)