Športové úspechy

Okresné kolo cezpoľného behu
Dňa 4. októbra 2018 sa konalo na ZŠ Š. M. Daxnera Okresné kolo v cezpoľnom behu družstiev. Našu školu tento rok reprezentovali 2 družstvá mladších žiakov a žiačok, 2 družstvá starších žiačok a žiakov a 2 družstvá žiačok a žiakov stredných škôl. Na preteku sme mali najpočetnejšie zastúpenie a športovci dosiahli veľmi pekné výsledky.
Naše mladšie žiačky a mladší žiaci obsadili veľmi cenné 3. miesta, podobne ako aj staršie žiačky. V kategórii stredoškolákov obsadili dievčatá 4. miesto a chlapci 2. miesto.
Vo vyhodnotení jednotlivcov sme mali dve víťazstvá:
Marek Korytiak (sekunda) a Erik Suja (/II.A ) – srdečne blahoželáme k vynikajúcemu individuálnemu výkonu.

Do krajského kola postupuje z druhého miesto družstvo žiakov SŠ A v zložení Erik Suja, Peter Bojtoš a Andrej Ridzoň.
Srdečne blahoželáme.
PaedDr. Mariana Tóth Bundová

Memoriál Zavarskej
Naše najmladšie družstvá dievčat a chlapcov z prímy a sekundy si na Memoriáli Zavarskej zmerali svoje výkony v štafetovom behu so staršími žiakmi. I keď nezískali ocenenie, ukázali, že majú odvahu zabojovať aj so staršími súpermi a sú presvedčení, že na budúci rok, po riadnej príprave, dosiahnu svoj vytúžený cieľ.
PaedDr. Lásková 
Okresné kolo v bedmintone žiakov ZŠ a OGY
Vo štvrtok sa v Hrachove konalo okresné kolo v bedmintone žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Našu školu reprezentovali: Laura Hodászová, Natália Wereszká, Adam Bella a Nikolas Alec Cetner.
Dievčatá obsadili v silnej konkurencii 3. miesto a chlapci boli štvrtí. Gratulujeme