Spomínali sme na 15. marca

15. marec je štátnym sviatkom v Maďarskej republike, zároveň je i národným sviatkom, ktorý oslavujú Maďari žijúci aj mimo Maďarska. Keďže Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote navštevujú aj žiaci maďarskej národnosti pripomenuli si 15. marec 1848 – deň revolúcie a boja za slobodu.
Žiaci I.C a II.C triedy s vyučovacím jazykom maďarským pripravili krátky program, na ktorý pozvali vedenie školy a učiteľov maďarskej národnosti. Po privítaní prítomných odznela báseň o slobode. Na publikum zapôsobila prezentácia o priebehu revolúcie, kedy na schodoch Národného múzea v Pešti pred zástupom ľudí vystúpila skupina radikálnej mládeže s dvanásťbodovým programom na vydobytie osamostatnenia sa od Habsburgovcov. Najznámejším z nich bol Sándor Petőfi, ktorý revolúciu začal prečítaním vlastnej básne „Nemzeti dal” („Národná pieseň”). Prezentáciu predviedli žiaci II.C triedy. Žiaci I.C triedy zaspievali od známej maďarskej hudobnej skupiny „Ismerős arcok” pieseň „Nélküled”. Program ukončili maďarskou hymnou.
Popoludní na Námestí Mihálya Tompu maďarskí žiaci Gymnázia Ivana Kraska umiestnili veniec pri soche Sándora Petőfiho.

Liliana Šimoňáková I.C

Mivel fontos a magyarságunk megőrzése, így a rimaszombati Ivan Krasko Gimnázium magyar diákjai is megemlékeztek az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az I.C és II.C osztály tanulói rövid műsort készítettek, amire a gimnázium vezetősége és magyar anyanyelvű tanárai is meghívást kaptak. A résztvevők üdvözlése után Heltai Jenő Szabadság c. versét hallgathatták meg az ünneplők. Az előadás keretein belül a II.C osztály által készített prezentációt mutatták be a tanulók a forradalom kitöréséről, résztvevőiről és lecsengéséről, felolvasásra került a 12 pont, elhangzott a Nemzeti dal, valamint felcsendült az Ismerős Arcok együttes Nélküled c. dala is, melyet az I.C osztály diákjai adtak elő. A műsort a magyar himnusszal zárták.
Délután a gimnázium magyar tanulói is megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát a Tompa Mihály téren.

Szilágyi Brigitta I.C