Sme jazyková škola s najnižším školným v meste!

Jazyková škola ako súčasť Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota  poskytuje stabilizovaný systém výučby cudzích jazykov získaný dlhoročnými skúsenosťami, ktorý je dopĺňaný modernými metódami a najnovšími trendmi vo vyučovaní jazykov. Garanciou kvality a profesionality  sú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami vo vyučovaní cudzích jazykov.

Vo vyučovaní sa využívajú moderné učebnice, výukové softvéry a najnovšia techniku vrátane interaktívnej tabule.

Prvotným zámerom školy je  slúžiť širokej verejnosti. Jazykové kurzy sú určené žiakom základných a stredných škôl, širokej verejnosti a inštitúciám. Jednotlivé kurzy sú zaradené podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky od A1 až po B2. Okrem tradičných kurzov (základných, stredných a prípravných) sa škola snaží prispôsobiť požiadavkám verejnosti a ponúka špecializované kurzy (napr. pre žiakov ZŠ, prípravné kurzy na písomnú a ústnu formu maturitnej skúšky na úrovni B1 a B2, konverzačné kurzy).

Po úspešnom ukončení jednotlivých kurzov (základný a stredný) získajú poslucháči osvedčenie potvrdzujúce ich jazykovú gramotnosť.

Každoročne ponúkame možnosť získať štátnu jazykovú skúšku z anglického a nemeckého jazyka. Štátne jazykové skúšky sú zaradené podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky (CEF), ktoré stanovila Rada Európy a sú porovnateľné a kompatibilné s medzinárodnými jazykovými skúškami.

Všetkým záujemcom  škola ponúka aj možnosť vykonať skúšku z anglického jazyka a získať celosvetovo uznávaný certifikát.

Túto atraktívnu ponuku využili už stovky poslucháčov, staňte ja jedným z nich.

Ponuka na školský rok 2013/2014:

 – základný kurz 1. ročník – pre úplných začiatočníkov

– základný kurz 2. ročník – pre mierne pokročilých, po úspešnom ukončení osvedčenie na úroveň A2

– stredný kurz 1. a 2. ročník – pre pokročilých, po úspešnom ukončení osvedčenie na úroveň B2-1

– prípravný kurz na základnú štátnu záverečnú skúšku /anglický a nemecký jazyk/ alebo na medzinárodný certifikát /anglický jazyk/, po úspešnom ukončení vysvedčenie na úroveň B2-2

!!! Základná štátna skúška a medzinárodný certifikát nahrádzajú maturitnú skúšku z jazykov!!!

Vyučovanie v týchto kurzoch prebieha 2 x týždenne po dve vyučovacie hodiny – 140 vyučovacích hodín

 Cena kurzov: pre dospelých 180 EUR  a pre žiakov 95 EUR  (platí pre žiakov základných, stredných po predložení potvrdenia o návšteve školy) za celý školský rok. (140 vyučovacích hodín)

Školné sa platí v dvoch splátkach.

Zápisné: 5 EUR

Špeciálna ponuka na školský rok 2013/2014:

 – juniorský kurz – pre žiakov základných škôl

– konverzačný kurz – pre stredoškolákov ako prípravu na maturitnú skúšku na úrovni B1 a B2 alebo pre všetkých tých, ktorí chcú lepšie komunikovať v angličtine a nemčine

– seniorský kurz – pre starších záujemcov s pomalším tempom výučby

Vyučovanie v týchto kurzoch prebieha 1 x týždenne po dve vyučovacie hodiny – 70 vyučovacích hodín

Cena kurzov:  pre žiakov základných a stredných škôl 45 EUR, pre seniorov 90 EUR.

ZÁPIS na školský rok 2013/2014
05.09. 2013 až 10.09.2013
od 8,00 – 16,00 hod.
(kancelária hospodárky školy)

 V týchto termínoch sa môžu zapísať aj všetci poslucháči, ktorí úspešne absolvovali výstupný test v školskom roku 2012/2013 a chcú pokračovať v štúdiu v školskom roku 2013/2014.

 Vstupné testy pre poslucháčov, ktorí majú záujem nastúpiť do vyšších ročníkov a neboli doposiaľ poslucháčmi jazykovej školy, alebo pre záujemcov o prípravné kurzy na základnú štátnu jazykovú skúšku budú dňa 9. a 10. septembra 2013 o 14. 30 v budove Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote.

Zabezpečte sebe a svojim deťom kvalitné jazykové vzdelávanie  a zvýšite tak Vaše a ich šance na pracovnom trhu.

Bližšie informácie nájdete na www.gymrs.sk

Kontakty:
mail:  
gymikrs@gmail.com
tel. číslo: 047/5621471   alebo osobne v Gymnáziu Ivana Kraska, Hostinského 3 v Rimavskej Sobote