Sledovanie súdneho procesu naživo

V utorok 31.03.2015 zažili žiaci tercie reálne to, o čom sa učili na hodinách občianskej náuky. Zaoberáme sa problematikou právnych odvetví a momentálne konkrétne trestným právom.
Vďaka ústretovosti a ochote zamestnancov Okresného súdu v Rimavskej Sobote sa terciáni zúčastnili súdneho pojednávania vo veci prečinu výtržníctva a ublíženia na zdraví. Predtým ako zasadli do lavíc najväčšej pojednávacej miestnosti, prešli bezpečnostnou kontrolou, ktorú vykonal zamestnanec justičnej stráže. Podpredseda súdu pred samotným pojednávaním zodpovedal zvedavé otázky žiakov súvisiace so sudcovským povolaním, kriminalitou mladistvých v našom meste, ale aj otázky týkajúce sa skráteného konania, trestnej sadzby za závažné úmyselné trestné činy a pod.

Potom už nasledovalo samotné pojednávanie, ktoré otvoril samosudca, overil totožnosť obžalovaného, poškodeného a svedkov. Obžalovaný bol poučený o svojich právach a povinnostiach a vypočul si z úst prokurátora znenie obžaloby. Pojednávanie pokračovalo vypočúvaním obžalovaného, poškodeného a svedkov, obžalovaný bol uznaný za vinného a  súdne pojednávanie bolo ukončené vynesením rozsudku o vine a treste s nepodmienečným trestom na 6 mesiacov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Bol to komplikovaný prípad a naši študenti veľmi pozorne a so záujmom sledovali priebeh procesu. Po diskusii o samotnom priebehu a zdôvodnení výšky trestu sa žiaci pozreli aj do cely, kde páchatelia trestných činov čakajú na pojednávanie.

Ďakujeme pánovi podpredsedovi Okresného súdu za ochotu, čas a vyčerpávajúce odpovede na zvedavé otázky našich žiakov.

                          PaedDr. Miriam Szántóová