Slávik Slovenska 2015

Dňa 6. mája 2015 sa pod organizačnou taktovkou Centra voľného času Relax v krásnych priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote konalo okresné kolo speváckej súťaže v interpretácii ľudových piesní Slávik Slovenska. Súťaž má už dlhoročnú tradíciu, tento rok si speváčikovia „zaštebotali“ už na jeho jubilejnom 25. ročníku. Vyhlasovateľom  tejto celoštátnej súťaže je  Občianske združenie Slávik Slovenska. Garantom súťaže je pán maestro Peter Dvorský – operný spevák. Speváčikovia spievajú dve pesničky, jedna musí byť zaspievaná zo spevníčka, ktorý vydáva OZ Slávik Slovenska  a každoročne tak obohacuje školské knižnice zbierkou nových aj staronových ľudových piesní. Podľa pravidiel súťaže sa spievajú dve pesničky, jedna  bez sprievodu a druhá s hudobným sprievodom. V troch vekových kategóriách súťažilo 16 interpretov z celého okresu.

Naši speváci si vyspievali v silnej konkurencii pekné umiestnenia.

V druhej kategórii mal premiéru  žiak prímy Hugo Suchánek, ktorý obsadil pekné tretie miesto. V tretej kategórii  si Zuzka Ďuricová  z triedy tercia  vyspievala tiež tretiu priečku. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi na ďalší ročník „Slávika“ a prajeme ešte  veľa spevavých zážitkov. Našich slávikov už po druhý krát sprevádzal na akordeóne žiak z triedy II.A  Marián Nosáľ.  Žiakov na súťaž pripravila Mgr. Beáta Balciarová. Ďakujeme všetkým trom žiakom za reprezentáciu školy a prajeme, nech im to spieva aj naďalej.

                       Mgr. Beáta Balciarová