Rozvíjame právne vedomie študentov

„Neznalosť zákona neospravedlňuje“

V duchu tohto právneho princípu sa 6. 11. 2013 nieslo dvojhodinové stretnutie triedy kvarta s riaditeľom Okresného riaditeľstva policajného zboru v Rimavskej Sobote plk. Ing. Ivanom Andrašovičom.
Predmetom besedy boli aktuálne témy: trestoprávna zodpovednosť mladistvých, šikanovanie, záškoláctvo, zneužívanie internetu.
Pán riaditeľ Andrašovič pútavou formou uviedol študentov do právnej problematiky a objasnil im, že už nie sú malé deti, ktoré môžu v rámci hry alebo žartu čokoľvek beztrestne konať,  ale že po dovŕšení 14. roku života sú trestne stíhateľní a sami sú zodpovední za svoje činy.
Na záver sa rozprúdila živá diskusia, do ktorej sa najaktívnejšie zapájal Braňo Hrivňák.

                Mgr. A. Alakšová

[ngg_images gallery_ids=”33″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]