Recitačná súťaž Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny

Žiaci II.C triedy Gymnázia Ivana Kraska Ildikó Házik a András Pataky sa rozhodli zúčastniť sa recitačnej súťaže – XXVII. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – országos elődöntő.
Tejto každoročne zorganizovanej súťaže sa môžu zúčastniť rôzne vekové kategórie. Naši žiaci súťažili vo IV-tej kategórii (kategória mládež), obidvaja s poéziou. Prvé kolo – okresné kolo sa uskutočnilo dňa 12.03.2018 v Rimavskej Sobote v DM. Malí umelci mohli predviesť svoje recitačné schopnosti pred profesionálnou porotou. Mestský kultúrny dom mohli opustiť s hrdosťou, pretože obidvaja sa umiestnili na prvom mieste. S týmto výsledkom sa dostali do ďalšieho kola. Krajské kolo (národné semifinále) sa konalo dňa 24.03.2018 v Lučenci v Základnej škole Jozefa Kármána. Tu sa stretli žiaci z Tornale, Fiľakova, Lučenca a z Rimavskej Soboty. Konkurencia bola silnejšia, ale našich žiakov to vôbec neodradilo. Vďaka svojej šikovnosti vybojovali si krásne miesta. Ildikó sa umiestnila na prvom mieste a András na druhom. Ich práca priniesla ovocie. Ildikó postúpila do národného kola, ktoré sa uskutoční v termíne 26-28.04.2018 v Rimavskej Sobote. K dosiahnutému úspechu blahoželáme obidvom našim recitátorom a Ildikó prajeme veľa úspechov aj v celoštátnom kole.

Ildikó Házik

2018.3.23-án iskolánk, az Ivan Krasko Gimnázium 2.C osztályos tanulói – Házik Ildikó és Pataky Sándor András – részt vettek a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny járási  fordulóján. Sikeresen szerepeltek, mindketten aranysávos minősítést szereztek, ezért az elődöntőn is képviselték az iskolát.
Az országos verseny elődöntőjét ebben az évben  Losoncon, a Kármán József Alapiskolában szervezték meg. Idén is sok tehetséges diák mérte össze szavalási tudását. A verseny rendkívül jó hangulatban telt el, nagyon emlékezetes nap volt.
Szívből gratulálunk Házik Ildikónak, aki aranysávos minősítést ért el, így tovább jutott az országos döntőre, amit április 26-tól 28-ig tartanak Rimaszombatban.

Szívből gratulálunk, Ildikó!

Pataky Sándor András