Prepájame teóriu s praxou

16.11.2018 sme si na škole pripomenuli Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu. Hneď ráno si žiaci pozreli film „Ján Palach“, s tematikou posledných mesiacov života študenta, ktorého pozná celý svet ako bojovníka proti okupácii.
Následne sa tretiaci rozdelili do skupín a zúčastnili sa workshopu s prokurátormi, s ktorými sa rozprávali najmä o problematike trestného práva. Septima sa zúčastnila premietania filmu Rimavská Sobota na starých fotografiách a besedy s Michalom Hvoreckým na tému extrémizmus a intolerancia.
Štvrtáci mali možnosť vybrať si tému workshopu, ktorá ich najviac zaujíma. Na škole sme mali v rovnakom čase odborníkov z praxe z Okresného súdu v Rimavskej Sobote, zo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, z UMB Banská Bystrica či z architektonickej kancelárie. Budúci maturanti mali možnosť dozvedieť sa niečo aj o možnostiach štúdia na zahraničných univerzitách.

Ďakujem prednášajúcim:  JUDr. Jaroslave Šaminovej, akad. mal. doc. Štefanovi Balázsovi, PhD.,   Ing. Ivanovi Hazuchovi, Ing. arch. Tomášovi Petríkovi, Mgr. Štefanovi Petríkovi, PhD.,  JUDr. Petrovi Csankovi, JUDr. Slavomírovi Šaminovi, Danielovi Csúrovi za skvelé prednášky a aktivity pre študentov našej školy.

Druháci pripravili na tento deň pre prvákov imatrikuláciu, počas ktorej sa prváci predviedli výborným programom a keďže zvládli rôzne úsmevné úlohy, stali sa aj neoficiálne správnymi gymnazistami.