Pomôžme prírode!

Dňa 20. 4. 2018 sa žiaci 2. a 3. ročníka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium zúčastnili akcie zberu odpadkov v blízkom okolí Rimavskej Soboty  (les  pri oblasti Čierna Lúka).  Rozhodli sme sa aktívnou činnosťou pripomenúť  si 22.apríl – Deň Zeme.  Žiaci za pár hodín práce očistili časť lesa a nazbierali neuveriteľné množstvo  odpadkov, ktoré sme zároveň aj triedili pre ľahšiu recykláciu (plast, sklo, komunálny odpad). Počasie nám prialo a naspäť sme sa prešli lesným chodníčkom.

Do zberu sa zapojili žiaci:
L. Nôta, M. Gembický, A. Cerovský, D. Kovácsová, R. Tybor, A. Kureková, E. Jacková, L. Hosszúréti, A. Pataky, S. Boholyová, L. Deáková, L. Forgonová, O. Lázárová, E. Zagyi, K. Molnárová, K.Molnár, B.Bakša, M. Tokár, J. Grajcár, D. Delič

Žiakom za ochotnú prácu ďakujeme.
PaedDr. Judita Ferenczová