Plavecký výcvik

V dňoch 6.5. – 13.5.2019 absolvovali žiaci tried Príma a Sekunda plavecký výcvik, na ktorom si zdokonalili všetky plavecké štýly a techniku plávania. Na konci týždňa plného preplávaných kilometrov, svalovky, skákania, šantenia, zábavy a smiechu si všetci účastníci zmerali svoje sily v disciplíne 25m voľným spôsobom a víťazi  okrem diplomov dostali i sladkú odmenu. Ak by sme mali vyhodnotiť plavecký výcvik 2019, nešetrili by sme superlatívmi: čistá esencia radosti z pobytu vo vode, skvelá partia, utuženie kamarátstiev a výborná nálada!