Párty s participáciou 2014

V utorok, 21. októbra 2014, sa v priestranstvách Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci , konal workshop podporujúci participáciu nás, mladých ľudí, na verejnom živote školy, či mesta, ktorý nesie názov „Párty s participáciou“. Konala sa už druhý rok, z ktorého na oboch stretnutiach malo zastúpenie i naše gymnázium.
Tentokrát  našu školu reprezentovali  študentky a zároveň maturantky:  Veron Hrušková (IV.A), Kristína Melicherová (IV.A), Andrea Žírošová (IV.B) a Janka Čipková (OKTÁVA), pod vedením Mgr. A. Alakšovej, ktoré svojimi názormi a komentármi taktiež značne obohatili pestrosť  a vydarenú ideu stretnutia.

Zapájali sme sa do aktivít CVČ, ktoré boli pripravené v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie. Aktivity boli zamerané na možnosti a príležitosti zúčastňovať sa na verejnom živote. Nezabudlo sa ani na prekážky, ktoré nám často môžu stáť v ceste pri realizícií našej vízie- byť nielen obyvateľmi, ale aj aktívnymi občanmi vo svojej komunite. Zhodli sme sa, že za časté bariéry môžeme považovať pasivitu, neinformovanosť, obavu z neúspechu, ako aj nedostatok voľného času a nedôveru zo strany „dopelákov“. Samozrejme sme sa pozastavili pri otázke, ako bariéry odstrániť a i napriek nim sa zapájať do diania v našom meste.
Dôležité rady a námety ako sa stať aktívnym vo svojom okolí nám vo svojich vystúpeniach ponúkli: Lucia Ptáčniková, predsedníčka žiackej študentskej rady PaSA v Lučenci a Jaroslav Dodok, predseda Rady študentov primátora mesta Banská Bystrica. Hostia nám predstavili vlastné participačné aktivity a praktické rady, ako sa zapojiť do diania v meste, ako vyjadriť svoj názor, prípadne upozorniť na problém, ktorý nás trápi.

Na záver by som chcela poďakovať za možnosť zúčastniť sa na workshope plnom významných rád, názorov, ale i zábavných aktivít, prostredníctvom ktorých sme si uvedomovali dôležitosť participovania sa. Verím, že podobné stretnutia sa budú konať častejšie, prebudia mladých ľudí k životu a odstránia obavy, ktoré nám bránia v pripravovaní podobných podujatí.

                   Janka Čipková, OKTÁVA