Ochrana osobných údajov

ROZVRH HODÍN SUPLOVANIE ŽIACKA KNIŽKA NOVÉ FOTOGALÉRIE
oznam

Vážení rodičia, milí priatelia Gymnázia Ivana Kraska  - Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota,

dovoľujem si Vás osloviť vo chvíli, keď máme možnosť sami rozhodnúť, kto dostane 2%  z našich minuloročných daní a súčasne sa na Vás obraciam s prosbou, aby ste podporili vzdelávanie poskytované našou školou, a to prostredníctvom Rady rodičov pri Gymnáziu Ivana Kraska.
Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vašim pričinením získame, budú použité na podporu vzdelávacích projektov a skvalitnenie vyučovania.

V minulých školských rokoch sme aj za pomoci týchto finančných prostriedkov zakúpili napríklad šatňové skrinky pre žiakov, stojan na bicykle, počítače a podporili sme talentovaných žiakov v účasti na súťažiach.

Stiahnite si naše predvyplnené tlačivo na poukázanie 2%  z dane

Ďakujem Vám za Vaše porozumenie a pomoc.
S úctou
PaedDr. Miriam Szántóová
riaditeľka školy