Organizácia školského roka

Školský rok 2018/2019 sa začína  1. septembra 2018.
Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Maturita 2019
Harmonogram maturitných skúšok stanoví Ministerstvo školstva SR. Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční:

Riadny termín:

  • 12. marca 2019 – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
  • 13. marca 2019 – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk
  • 14. marca 2019 – matematika
  • 15. marca 2019 – maďarský jazyk a literatúra

Ústna forma maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríla 2019.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne 4. – 7. septembra 2018.

 

Prázdniny
Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
jesenné 30. októbra 2018 (utorok) 31. október – 2. november
5. november 2018 (pondelok)
vianočné 21. december 2018 (piatok) 23. december – 7. január
8. január 2019 (utorok)
polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019
4. február 2019 (pondelok)
jarné 1. marec 2019 (piatok) 4. marec – 8. marec
11. marec 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. apríl – 23. apríl
24. apríl 2019 (streda)
letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl – 31. august
2. september 2019 (pondelok)