Organizácia školského roka

Školský rok 2019/2020 sa začína  1. septembra 2019.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Testovanie 9
Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka gymnázia s 8-ročným vzdelávacím programom sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín Testovania 9 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020.

Maturita 2020
Harmonogram maturitných skúšok stanoví Ministerstvo školstva SR. Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční:

Riadny termín:

  • 17. marca 2020 – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a  literatúra
  • 18. marca 2020 – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk
  • 19. marca 2020 – matematika
  • 20. marca 2020 – slovenský jazyk a slovenská literatúra

Ústna forma maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 18. mája 2020 do 5. júna 2020.

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 31. marec – 3. apríl 2020.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2019.

Prázdniny
Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
jesenné 29. október 2019 (utorok) 30. október – 31. október
4. november 2019 (pondelok)
vianočné 20. december 2019 (piatok) 23. december 2019 – 7. január 2020
8. január 2020 (streda)
polročné 31. január 2020 (piatok) 3. február 2020 (pondelok) 4. február 2020 (utorok)
jarné 21. február 2020 (piatok) 24. február – 28. február 2020
2. marec 2020 (pondelok)
veľkonočné 8. apríl 2020 (streda) 9. apríl – 14. apríl 2020
15. apríl 2020 (streda)
letné 30. jún 2020 (utorok) 1. júl – 31. august 2020
2. september 2020 (streda)