Olympijský deň

21. júna sa na našej škole konal Olympijský deň. Celý deň sa niesol v športovom duchu a dodržiavali sa pravidlá fair play. Študenti súťažili v piatich disciplínach: beh na 1500m, skok do diaľky, hod 2kg loptou, člnkový beh a šplh. Takmer tri hodiny športových aktivít dalo mnohým študentom zabrať, pretože niektorí sa zúčastnili viacerých disciplín. 
Deň bol ukončený spoločným nástupom, vyhlásením výsledkov a ocenením víťazov. Podujatie sa stretlo opäť s výborným ohlasom a všetci sa tešíme na ďalší ročník. 

Výsledky žiakov v jednotlivých disciplínach Olympijského dňa
Skok do diaľky – mladšie žiačky:Rebeka Kislingerová /1./ Tereza Nemcová /2./ Laura Hodásová /3/
mladší žiaci: Juraj Laššák /1./ Oliver Csendes /2./ Alex Matzenauer /3./
staršie žiačky: Beata Ružičková /1./ Veronika Parobeková /2./ Lucia Dulanská + Eszter Zagyiová /3./
starší žiaci: Erik Suja /1./ Erik Csabay /2./ Erik Turis /3./
Hod 2kg loptou: mladšie žiačky: Tereza Nemcová /1./ Sofia Sillingová /2./ Laura Hodásová /3./
mladší žiaci: Juraj Laššák /1./ Boris Daňuš /2./ 
staršie žiačky: Sofia Klementová /1./ Claudia Zacharová /2./ Patrícia Slížová /3./
starší žiaci: Krisztián Gregor /1./ Šimon Sogel /2./ Ákos Kunya /3./
Šplh: mladšie žiačky: Vanessa Sallaiová /1./ Tereza Nemcová /2./ Patrícia Repčoková /3./ 
mladší žiaci: Lukáš Štúrik /1./ Oliver Csendes /2./ 
staršie žiačky: Daniela Borošová /1./ Sofia Klementová /2./ Victória Miklová /3./
starší žiaci: Erik Turis /1./ Alan Strečka /2./ Erik Suja /3./
Člnkový beh: mladšie žiačky: Tereza Nemcová /1./ Rebeka Kislingerová /2./ Vanessa Sallaiová /3./ 
mladší žiaci: Oliver Csendes /1./ Adam Budai /2./ Lukáš Štúrik /3./
staršie žiačky: Victória Miklová /1./ Daniela Borošová /2./ Veronika Parobeková /3./
starší žiaci: Ladislav Hosszúréty /1./ Peter Bojtoš + Erik Turis /2./ Ondrej Čipka /3./
Beh na 1500m: mladšie žiačky: Alžbeta Ľuptáková /1./ Sofia Szántóová /2./ Laura Hodásová /3./ 
mladší žiaci: Adam Budai /1./ Boris Daňuš /2./ Danni Zachar /3./
staršie žiačky: Victória Miklová /1./ Beata Ružičková /2./ Nina Paľovská /3./ starší žiaci: Erik Suja /1./ Lukáš Nôta /2./ Peter Bojtoš /3./