Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

Dňa 14. decembra 2016 sa v našej škole konalo školské kolo olympiády v predmete Anglický jazyk. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov, ktorí boli podľa propozícií rozdelení do kategóríí. Museli zvládnuť test, v ktorom bol posluch s porozumením, čítanie s porozumením a gramatika. Nasledoval príbeh podľa obrázkov a rolové úlohy. Všetci sa svojich úloh zhostili veľmi dobre, ale zvíťaziť mohol v každej kategórii len jeden. Víťazi postupujú do oblastného kola (kategória 1.A a 1.B) a do okresného kola  (kategória 2.A a 2.B).

Výsledková listina:
Kategória 1A:
  
1. miesto – Martin Vaľo , sekunda
2. miesto – Ema Ceglédyová, sekunda
3. miesto – Nikolas Alec Cetner, prima
4. miesto – Anna Kurillová, prima,   Michal Orlovský, sekunda
5. miesto –Boris Daňuš, prima

Kategória 1B:
1. miesto –  Bibiana Azimiová, tercia
2. miesto – Adriana Krahulcová, tercia

Kategória 2A:
1. miesto –Pavel  Ďurás, kvinta
2. miesto – Vivien Vašeková, 2.A
3. miesto – Petra Pálkovácsová, 1.B
4. miesto –Petra Nôtová, 2.A
5. miesto – Oliver Babík, 1.A
6. miesto – Daniela Bödová, 2.B

Kategória 2B:
1. miesto – Samuel Mir, septima
2. miesto – Alexandra Švejnohová, 3.B,     Tomáš Hulina , septima
3 .miesto – Peter Fülöp, 3.B

Všetkým ďakujeme za účasť a želáme veľa motivácie  a úspechov pri štúdiu anglického jazyka.

Mgr.Ľudmila Beracková