Olympiáda v anglickom jazyku – 29. ročník

Dňa 13.12.2018 sa konalo školskékolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch  kategóriách:  1A- žiaci primy a pekundy,  1B – žiaci tercie a kvarty, 2A- žiaci 1. a 2. ročníka a  2B – žiaci 3., 4. ročníka, septimy a oktávy.

Olympiáda pozostávala z 2častí: písomnej a ústnej, kde žiaci mali možnosť ukázať svoje vedomostia zručnosti z gramatiky, počúvania, čítania s porozumeníma slovnej zásoby. Pri ústnej skúške sa hodnotil spontánny prejav súťažiacichpri tvorbe príbehu podľa obrázka.
Aj keď úlohy neboli vôbec jednoduché, väčšina súťažiacich si s nimi poradila veľmi dobre.   

Všetkým víťazom školského kola srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách postupovej súťaže. V okresnom kole, ktoré sa uskutoční 16. januára, nás budú reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií.

[download id=”104″]