Ocenenie na radnici

Medzi ocenených žiakov našej školy primátorom mesta pribudol tento rok Sándor András Pataky, srdečne gratulujeme 🙂 Sándor je veľmi aktívny študent s výnimočnými organizačnými schopnosťami, školu niekoľkokrát úspešne reprezentoval v celoštátnych kolách literárnych, geografických a dejepisných súťaží . Pod jeho vedením žiaci nášho gymnázia už trikrát zorganizovali regionálne kolo súťaže prírodných vied pre okolité stredné a základné školy s vyučovacím jazykom maďarským.
V tomto školskom roku dosiahol aj výnimočný úspech: v celoštátnom finále Stredoškolskej odbornej činnosti získal spolu s Nikoletou Széplakyovou /žiačkou III.B triedy našej školy/ druhé miesto a cenu dekana UPJŠ za najlepšiu študentskú prácu v odbore.
Sme hrdí, že je žiakom našej školy a gratulujeme mu k dosiahnutým úspechom.