Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 23. januára 2013 sa na SOŠ Tisovec konalo obvodné kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Naši žiaci si zmerali sily so súťažiacimi z ostatných škôl nášho okresu v dvoch súťažných kategóriách.
V kategórii 2.A – zvíťazil náš žiak Erik Káka z I.A triedy,
v kategórii 2.B – zvíťazil Gabriel Árvai z III.B triedy.

Z ich úspechu sa tešíme a želáme im veľa šťastia v ďalšom – krajskom kole tejto súťaže, dňa 14. 02. 2013 v Banskej Bystrici.

 PaedDr. Miriam Szántóová,  foto: sostisovec.eu

víťazi