Občianska náuka netradične

Dňa 28. mája 2015 sa žiaci tried tercia a kvarta zúčastnili besedy o právnom vedomí a o rizikách internetu.

Beseda bola rozdelená na dve časti. Počas úvodnej hodiny si žiaci zopakovali učivo z právnej teórie, no nie s vyučujúcou občianskej náuky, ale s prokurátorom Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote JUDr. Slavomírom Šaminom. Pán prokurátor poukázal na najčastejšie porušované paragrafy, trestnú zodpovednosť mladistvých. Upozornil nás tiež na úskalia, do ktorých by sme sa mohli veľmi ľahko dostať, a ktoré by nás mohli sprevádzať po zvyšok života.

Druhú časť prednášky viedla pracovníčka skupiny prevencie VO OR PZ v Rimavskej Sobote. kpt. Mgr. Katarína Baboľová. Sústredila sa najmä na šikanu prostredníctvom internetu, tzv. kyberšikanu, jej druhy, prostriedky, dôsledky a formy /obťažovanie, ohováranie, podvod, vydieranie, hrubý nátlak a pod./. Pani policajtka upozornila žiakov na to, aké nebezpečné je, bezhlavo dôverovať, prezrádzať osobné údaje a detailné informácie o svojej osobe. Nezabudla pripomenúť praktické návody, čo majú deti robiť, aby nenaleteli na triky kyberagresorov.

Všetci s nadšením počúvali a bolo vidieť, že si z tejto besedy vzali

ponaučenie.