Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku

Dňa 29. septembra 2014 sa študenti II.B, III.C a IV.A triedy pod pedagogickým dozorom PaedDr. Eriky Kuszovej a Mgr. Márie Borosovej zúčastnili na divadelnom predstavení, ktoré sa konalo vo Veľkej sále historickej radnice v Košiciach. Išlo o divadelné spracovanie známej knihy Frankenstein od anglickej spisovateľky Mary Shelley. Medzi študentmi malo predstavenie pozitívny ohlas, pretože bolo uvedené v anglickom jazyku londýnskymi hercami, ktorí svojimi výkonmi vytvorili v divadle skvelú atmosféru a na konci zožali obrovský potlesk. Po predstavení sme sa prešli centrom HLAVNÉHO MESTA KULTÚRY 2013 a následne nasledoval už tradičný nákupný ošiaľ v obchodnom centre Optima.

                    Filip Hrivnák II.A

Divadlo Košice