Našim športovcom sa opäť darilo

Dňa 11.11.2016 sa konali na ZŠ Š. M. Daxnera Halové majstrovstvá v oblasti Rimavská Sobota vo viacboji všestrannosti, ktoré boli zároveň nominačným pretekom na Majstrovstvá SR, ktoré sa budú konať 19.11.2016 v Rimavskej Sobote.

Našu školu reprezentovalo 17 žiakov a medailové pozície získali:
v kategórii M6 1. miesto Frederik Strečka (II.A), 3. miesto Adam Hronček (kvinta)
v kategórii M7 1. miesto Andrej Poljak (septima), 2. miesto Dominik Delič (sexta)
v kategórii Ž6 1. miesto Petra Pálkovácsová (I.B), 2. miesto Kristína Čintalánová (II.B)
v kategórii Ž7 1. miesto Kristína Repková (II.A), 2. miesto Karin Molnárová (septima).

Veľmi pekné umiestnenia získali aj žiaci osemročného gymnázia Terézia Nemcová, Barbora Bakšová, Igor Paľovský.

Na Majstrovstvá Slovenska sa svojimi výkonmi nominovali žiaci: Frederik Strečka, Adam Hronček, Andrej Poljak, Dominik Delič, René Lecső, Petra Pálkovácsová, Kristína Čintalánová, Kristína Repková, Karin Molnárová.

Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce na Majstrovstvách SR.

 PaedDr. Jana Lásková