Profil školy

Štúdium piatich cudzích jazykov: anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, latinského.

Získanie medzinárodného certifikátu z anglického jazyka PITMAN: Sme držiteľom akreditácie The City and Guilds of London Institute a zároveň skúšobným centrom medzinárodných certifikátov v anglickom jazyku. Certifikát Pitman ako vstupenka na získanie pracovného povolenia je uznaný na vládnej úrovni vo všetkých krajinách EÚ a je možné robiť ho v piatich vedomostných stupňoch.

Získanie medzinárodného certifikátu v oblasti počítačových sietí: Sme súčasťou vzdelávacieho programu CNAP, ponúkame prípravu na medzinárodný certifikačný terst Cisco Certified Networking Associate (CCNA).

Príprava budúcich úspešných podnikateľov  formou voliteľných predmetov “Podnikanie v cestovnom ruchu” a “Aplikovaná ekonómia”

Účasť na prestížnej medzinárodnej modelovej konferencii OSN: Naši študenti sa už tradične každoročne stretávajú so študentmi z celého sveta a konfrontujú svoje vedomosti a zručnosti týkajúce sa orientácie v politológii. Stretnutia sú v anglickom jazyku, konajú sa na Slovensku i v zahraničí.